AKTUALITY - Detičky lastovičky

Detičky lastovičky
„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
— Matka Tereza
Prejsť na obsah
STIMULÁCIA VÝVINU DIEŤAŤA A PROINKLUZÍVNE AKTIVITY

Obrovské ĎAKUJEME patrí zástupcom NADÁCIE GRANVIA, predovšetkým p. MII BAJÁKOVEJ,
vďaka ktorej aj DETIČKY LASTOVIČKY majú „DOBRÉHO ANJELA“

NADÁCIU GRANVIA založili spoločnosti stojace za projektom rýchlostnej cesty R1 PR1BINA.
Spoločnosť vybudovala 52 kilometrovú rýchlocestu, ktorá spája Nitru a Tekovské Nemce
a patrí k nej aj severný obchvat Banská Bystrica.

Viac o Nadácii si môžete prečítať na Kto sme? (nadacia-granvia.sk)-->>

Nadácia sa stala cenným partnerom, ktorý podporil Detičky lastovičky, veľmi štedrou
finančnou sumou na dozariadenie snoezellen miestnosti, na vybavenie miestnosti na
senzorickú integráciu a tiež na dokúpenie pomôcok, ktoré potrebujeme k práci s detičkami.

Vďaka podpore NADÁCIE GRANVIA sme dostali možnosť poskytovať kvalitné inovatívne
terapie, ktoré sa doteraz v okrese Medzilaborce neposkytovali. Ide o terapie, vďaka ktorým
môžeme stimulovať vývin dieťaťa ako bazálna stimulácia, senzorická integrácia, snoezellen
terapia. Proinkluzívne aktivity patria k dlhodobému cieľu, ktorý sa snažíme napĺňať a sú
jednými z čiastkových cieľov preventívnych aktivít centra včasnej intervencie Detičky
lastovičky.
ĎAKUJEME . 11.7.2022
PREVENTÍVNE AKTIVITY CENTRA VČASNEJ INERVENCIE

Nadácia PONTIS v programe SRDCE PRE DETI v spolupráci s DEDOLES podporili činnosť
smerujúcu k vzdelávaniu pedagogických asistentov v predškolskom proinkluzívnom zameraní
výchovno-vzdelávacieho procesu detí so zdravotným znevýhodnením v materských školách.

Vďaka podpore, v rámci preventívnych aktivít CENTRA VČASNEJ INTERVENCIE DETIČKY
LASTOVIČKY, budeme mať možnosť vyškoliť až 15 pedagogických asistentov v MŠ.


Ďakujeme
2% PRE DETIČKY LASTOVIČKY:
SPOLOČNE vďaka KARPATSKEJ NADÁCII v grantovom programe U.S.STEEL KOŠICE - Spoločne pre región (20.8.2021)

SPOLOČNE vďaka KARPATSKEJ NADÁCII v grantovom programe U.S.STEEL Košice - SPOLOČNE PRE REGIÓN
Som hrdá, že sa nám podarilo zriadiť centrum, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť deťom so zdravotným znevýhodnením . Poskytujeme služby na vysokej úrovni v sociálnej oblasti, rehabilitačnej starostlivosti. Hlavným cieľ, ktorým je rozvoj dieťaťa po bio-psycho- sociálnej stránke je dosahovaný každým dňom vďaka cielenej starostlivosti rozvoja jemnej a hrubej motoriky.
Deti navštevujúce naše centrum majú k dispozícii najkvalitnejšie hracie prvky a pomôcky pre ich rozvoj .
Vďaka Karpatskej NADÁCII sme mali možnosť zabezpečiť  veľké molitanové stavebnice, veľké lego kocky a iné pomôcky, ktoré spĺňajú najvyššie normy bezpečnosti hracích pomôcok pre deti.
KARPATSKÁ NADÁCIA v rámci grantového programu U.S.STEEL Košice - SPOLOČNE PRE REGIÓN podporila náš projekt SPOLOČNÉ CHVÍLE.
Prajeme si aby si každé dieťa odnieslo iba dobré skúsenosti zo spoločne strávených chvíľ z prostredia bez bariér, z bezpečného prostredia plného farieb a zábavy.
ĎAKUJEM členom komisie KARPATSKEJ NADÁCIE, že podporili náš projekt.
POĎAKOVANIE za podporu (12.8.2021)
Práca s hendikepovaným , alebo inak znevýhodnením dieťaťom je náročná, kvôli špeciálnym potrebám detí, ktorých zdravotný stav sa dá v pozitívnom smere ovplyvniť vhodne volenými a správne nastavenými terapeutickými postupmi . Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb je dôležitá inovácia a zapracovávanie nových postupov a pomôcok priamo do praxe s klientom. Dôležitým medzníkom našej práce bolo zlepšenie materiálno technického vybavenia centra včasnej intervencie.
Vďaka podpore PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA sme mohli zabezpečiť  množstvo špeciálnych – edukatívnych – interaktívnych pomôcok, ktoré slúžia k rozvoju dieťaťa, nábytok do herne , šatňové skrine a gericídny žiarič.
Veľké ĎAKUJEM patrí  zástupcom PSK, vďaka ktorým bude naša práca efektívnejšia.
Návrat na obsah