Centrum včasnej intervencie - Detičky lastovičky

Detičky lastovičky
„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
— Matka Tereza
Prejsť na obsah
Čo je to včasná intervencia ?
 
Dieťa do 7. roku života je ako špongia, dokáže nasávať vedomosti a zručnosti, ktoré ho budú sprevádzať do konca života.  Ak je vývoj dieťaťa ohrozený,  správne volenými postupmi dokážeme stav upraviť alebo stabilizovať.
 
Včasná intervencia je podpora, sprevádzanie a odborná pomoc rodine do ktorej  pribudlo:
- Predčasne narodené dieťatko
- Dvojčatá, viacerčatá
- Dieťatko, ktorého pôrod sprevádzali komplikácie
- Dieťatko u ktorého boli zistené genetické, metabolické či iné vážne diagnózy
- Detičky s ADHD a s poruchou autistického spektra
- Deti s oneskoreným vývinom reči
- Deti s poruchami sluchu, zraku, reči, tiež s poruchami hybnosti, správania ...
 
Je to odborná služba rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi s rizikovým vývinom od narodenia až do 7. rokov života.
 
Našou prvoradou úlohou je:
- PODPOROVANIE SPRÁVNEHO VÝVINU DIEŤAŤA
- POSILŇOVANIE STATUSU RODIČA A ZVYŠOVANIE SEBAVEDOMIA RODINY
- PODPOROVANIE INKLÚZIE DIEŤATA DO SPOLOČNOSTI
- BYŤ PARTNEROM RODIČA
Návrat na obsah